HENT Totalverdi är HENTs koncept för interaktion i byggbranschen. Konceptet är utvecklat med bakgrund av de krav som moderna entreprenörer, projekt och byggare ställer. Samarbetsmodellen sätter aktivt värdeskapande i system genom ökad interaktion och öppenhet i alla faser som huvudmål.

Den mest hållbara kvadratmeter vi planerar - är den vi inte bygger.

HENT är aktivt engagerad i att ta det övergripande ansvaret. Oavsett om detta gäller enskilda anställda, projekt eller processer, kommer vi alltid att försöka ta ansvar. Tack vare vår roll som både en samhällsaktör, projektskapare och totalentreprenör åtar vi oss ett helhetstänkande och genomförande. Vår strategi måste därför prioritera det hållbara och våra bidrag kommer att stödja hållbara lösningar på projekt- och företagsnivå.

Pressmeddelande

Organisation

HENT har sitt huvudkontor i Trondheim, med avdelningskontor i Oslo, Bergen, Horten, Hønefoss, Ålesund och Bodø. HENT Sverige AB har kontor i Stockholm och Malmö.

HENT Danmark A/S etablerades 2017 med kontor i Köpenhamn. Vi har levererat en rad stora byggprojekt till både offentliga och privata byggare över hela norden.

HENT har genomfört många stora samverkansprojekt och utvecklat en egen genomföringsmodell som kallas ”HENT Totalverdi”.

 

Årsrapport

Koncernredovisningen (HENT Invest I) inkluderar all verksamhet på våra kontor i Norge och våra företag i Norden. Koncernredovisningen för 2019 visar en omsättning på 8,8 miljarder NOK, vilket är en ökning med 11% från 2018. Resultatet före skatt blev 28 miljoner NOK, mot 154 miljoner NOK 2018. Det förväntas en något ökad omsättning under räkenskapsåret 2020. Koncernens orderreserv uppgick vid utgången av 2019 till 15 miljarder NOK, mot 13,4 miljarder NOK vid utgången av 2018.

Jobba i HENT?

Med fortsatt ökad tillväxt och ständigt ökad orderreserv letar HENT nu efter skickliga och erfarna projekteringsledare, erfarna projektchefer och projektledare samt HMSK-ledare till flera av landets största städer där vi bedriver omfattande och krävande projekt.