skip to Main Content
HENT är en projektutvecklare och entreprenör på den nordiska marknaden
– solid, attraktiv och nyskapande

ORGANISATION

HENT har sitt huvudkontor i Trondheim, med avdelningskontor i Oslo, Bergen, Horten, Hønefoss, Ålesund och Bodø. HENT Sverige AB har kontor i Stockholm och Malmö.

HENT Danmark A/S etablerades 2017 med kontor i Köpenhamn. Vi har levererat en rad stora byggprojekt till både offentliga och privata byggare över hela norden.

HENT har genomfört många stora samverkansprojekt och utvecklat en egen genomföringsmodell som kallas ”HENT Totalverdi”.

ÅRSRAPPORT

Koncernredovisningen (HENT Invest I) inkluderar all verksamhet på våra kontor i Norge och våra företag i Norden. Koncernredovisningen för 2017 visar en intäkt på 7,0 miljarder NOK, jämfört med en budget på 7,3 miljarder NOK, vilket är en minskning med 10% från 2016.
Resultatet före skatt ökade från 187 miljoner till 242 miljoner 2017, en ökning med 29%. Vi är nöjda med omsättningen och resultatet för 2017, men en viss intäktsökning förväntas från 2017 till 2018. Dessutom hade vi per 2017-12-31, en orderreserv på 11,0 miljarder NOK mot 8,9 miljarder i slutet av 2016.

HENT TOTALVERDI

HENT totalverdi är HENTs koncept för samverkan i byggbranschen. Konceptet har utvecklats utifrån de krav som moderna kontrakt, projekt och Byggherrar ställer. Samverkansmodellen systematiserar värdeskapandet genom ökad interaktion och öppenhet i alla faser som huvudmål.

JOBBA I HENT?

Med fortsatt ökad tillväxt och ständigt ökad orderreserv letar HENT nu efter skickliga och erfarna projekteringsledare, erfarna projektchefer och projektledare samt HMSK-ledare till flera av landets största städer där vi bedriver omfattande och krävande projekt.