skip to Main Content
HENT er en prosjektutvikler og entreprenør med nordisk nedslagsfelt
– solid, attraktiv og nyskapende

ORGANISATION

HENT har sitt säte i Trondheim, med avdelningskontor i Oslo, Bergen, Hamar, Ålesund, Steinkjer, Bodø, Tromsø, Horten, Stockholm och Malmö. HENT har genomfört en rad stora byggprojekt för kunder i både privat och offentlig sektor. Flertalet av dessa projekt är genomförda i samverkan eller andra former av tidiga samarbeten. HENT har därför utvecklat en egen modell för samverkansprojekt, benämnd HENT totalvärde.

ÅRSRAPPORT

Koncernredovisningen (HENT Invest I) inkluderar all aktivitet på våra avdelningskontor i Norge och våra dotterbolag i Norden. Koncernredovisningen för 2017 visar på  en omsättning om NOK 7,0 MDR, mot budgeterade 7,3 MDR, en nedgång på 10 % från 2016. Resultatet före skatt ökade med 29% från 187 MNOK till 242 MNOK för 2017. Vi är nöjda med omsättning och resultat för 2017, men det förväntas en omsättningsökning från 2017 till 2018. Koncernen hade pr. 31.12.17 en orderreserv om NOK 11,0 MDR mot 8,9 MDR vid slutet av 2016.

HENT TOTALVÄRDE

HENTs modell för samverkan i byggprojekt benämns HENT totalvärde. Modellen har varit under kontinuerlig utveckling i över 10 år för att ständigt möta de krav som ställs i moderna byggprojekt. Konceptets huvudsakliga målsättningar är ökat samspel och transparens i alla projektets faser.

JOBBA PÅ HENT?

HENT har en växande orderreserv och söker aktivt efter kompetenta medarbetare till samtliga kontor. Under fliken Karriär finner du vem vi söker och hur du anmäler ditt intresse.