I utviklingen av Otta skole har bærekraft vært i fokus fra dag én

Gjennom reduksjon av klimagassutslipp, energieffektivitet, livsløpskostnader (LCC), bruk av tre og klimapåvirkning fra byggeplass skal Otta skole nå sine energi- og miljømål.

Miljøvennlige materialer

Skolen bygges med utstrakt bruk av tre og lavemitterende materialer. Robuste materialer med lang levetid og ingen miljøgifter.

Ventilasjon

Optimal plassering av ventilasjonsanlegg med behovsstyring. Skolen skal ha høy gjennvinningsgrad på aggregater og lav vifteeffekt.

Dagslys

Klasserom utformes for å utnytte dagslys på en optimal måte med vindusplassering og omfang.

Belysning

Høyeffektiv LED-belysning og tilstedeværelsesstyring

Kompakt bygningskropp

Redusert energi- og materialforbruk for lavt klimagassutslipp

LCC

Sammenligne produkters kostnader over et livsløp for å redusere drifts- og vedlikeholdskostnader

Avfallshåndtering

Høy sorteringsgrad og lav avfallsmengde per m2

Miljøeffektiv byggeplass

HENT sin interne sertifisering av byggeplass som følges opp av interne miljørådgivere.

Klimagass

Reduksjon og klimagassregnskap gjennom klimakloke produktvalg. Bergning etter NS 3720.

Solkontroll

Utvendig solavskjerming på solutsatte fasader for å minimere kjølebehov.

Ren energiforsyning

Lav klimapåvirkning med lokal produsert fjernvarme.

Passive energitiltak

Svært tette konstruksjoner med optimale isoloasjonstykkelser i gulv, vegg og tak. Skolen får godt isolerte vinduer for å minimere varmetap.