Gimse skola

Byggherre

  • Melhus kommune

Årtal

  • 2019 – 2022

Entreprenadform

  • Konseptkonkurranse /  Totalentreprenad

Omfattning

  • 7700 m2

Arkitekt

  • Vis-a-Vis Arkitekter

Ort

  • Melhus

Hållbart byggprojekt

  • Svanemerke
  • Solceller
  • Lavenergistandard

Nya Gimse skola genomfördes som ett samverkansprojekt med Melhus kommun och kommer att utgöra en av Norges första svanemärkta skolor.

Den nya grundskolan kommer att ha en kapacitet på 450 elever och inkluderar även en idrottshall. Projektet beräknas vara färdigställt till hösten 2022. Förutom Svanenmärkningen, som säkerställer miljöfokus genom hela byggprocessen (från råmaterial till färdig byggnad), kommer skolan att uppnå lågenergistandard enligt NS 3701, leverera energi lägre än 80 kWh/m² och installerade solceller kommer att producera cirka 92 400 kWh / år.

Se fler projekt

Regjeringskvartalet D-blokka

Fjerdingby skole

Nardobakken 3

Lensvik skole