Hurum Vårdhem

Byggherre

 • Hurum
  Eiendomsselskap KF

Årtal

 • 2019 – 2021

Entreprenadform

 • Samverkan / Totalentreprenad

Omfattning

 • 11.116 m2

Arkitekt

 • LINK Arkitektur

Ort

 • Hurum, Norge

Bærekraftig bygg

 • BREEAM Excellent
 • Passivhus
 • Miljöeffektiv Byggarbetsplats
 • Plusshus
 • Solceller

Hurum Vårdhem blir Norges första med plushusstandard enligt Futurebuilt. Detta har HENT löst genom att konstruera en energieffektiv byggnad med den senaste tekniken inom energiförsörjning. Hela byggnaden är utformad med en kompakt, yteffektiv huskropp som är välisolerad och med låga värmeförluster. Dessutom har ett högeffektivt värmesystem installerats som utnyttjar energiförsörjning bestående av brunnsparker, spillvärme från storkök, solceller och PVT-paneler. Sol- och PVT-anläggningen är den första i sitt slag i Norge och den levererar så mycket elektrisk och termisk energi att utsläppskraven uppfylls.

Se fler projekt

Regjeringskvartalet D-blokka

Fjerdingby skole

Nardobakken 3

Lensvik skole