Skip to main content

HENT AS ble oppdragsvinneren i konkurransen om å bygge Dronning Ingrids Hage på Tøyen i Oslo.

Det er Omsorgsbygg som er byggherre, og hagebyen blir den første i sitt slag i Oslo by.

Dronning Ingrids Hage er en innovativ hageby for personer med demens. Målet er at beboerne skal kunne bevege seg friere rundt på et større område, i oversiktlige og tilgjengelig omgivelser både utendørs og innendørs. Det er hentet mye inspirasjon fra eksisterende hagebyer i Nederland og Danmark.

– Dronning Ingrids Hage er blant de to-tre viktigste prosjektene til Omsorgsbygg for tiden. Vi skal bygge bygg og uteområde som er gode å være i for både beboere og ansatte, og vi skal gjøre det med minst mulig belastning for miljøet. Vi vil ha et prosjekt med innovative miljøvennlige løsninger og lavt energiforbruk i driftsfasen, sier adm.dir. i Omsorgsbygg, Per Morten Johansen i en pressemelding.

– Vi er svært tilfreds med at Omsorgsbygg valgte HENT for denne nyvinningen innen helsebygg, sier direktør prosjektgjennomføring Sebastian Nordahl. -Dette er et prosjekt som allerede fra starten av har vært et svært godt eksempel på samhandling, både internt i HENT, og sammen med eksterne samarbeidspartnere.

Også arkitekten er fornøyd.

– Vi er glade for å være med på denne spennende oppgaven med å skape et godt og verdig liv for beboerne. Hagelbyen blir et ekte bymiljø, hvor beboerne kan gjenkjenne seg selv og minner fra deres liv. Vi skaper trygge rammer for beboere, hvor det blir plass til å utfolde de ressurser de fortsatt har, i et hjemlig miljø. Det kommer helt sikkert til å gjøre en forskjell for de som skal bo i hagebyen, forteller forretnings-områdesjef hos Arkitema Architects, Chris Olborg.

Dronning Ingrids Hage vil få 130 rom fordelt på beboergrupper på 6,8 og 10 personer. Hagebyen blir orientert rundt tre uterom med gode vandremuligheter. Også lokalmiljøet rundt Dronning Ingrids Hage vil kunne bruke fasiliteter og dermed trekke livet utenfor med inn i hagen. Hagebyen skal ha restaurant, café, kultursal, frisør, fotpleie og butikk. Prosjektet skal stå klart senhøsten 2021, med en kostnadsramme på 450 millioner kroner.

Det blir egenproduksjon av energi gjennom solcelleanlegg på taket, samt overvannshåndtering ved hjelp av også flate sedum-tak. Bygget skal som alle prosjekter i Omsorgsbygg BREEAM-sertifiseres på høyt nivå, minimum «Very Good» med mål om «Excellent».

Det var fire tilbydere med i konkurransen, som alle ble vurdert ut fra pris, løsningsforslag og oppdragsforståelse. Tilbudene ble evaluert av en gruppe bestående av ansvarlige fra prosjektgruppen, juridisk rådgiver, arkitekter og Sykehjemsetaten.