Skip to main content

Trondheim kommune og HENT AS har inngått en intensjonsavtale om bygging av Huseby barneskole og ungdomsskole, med en kontraktssum på kr 320 millioner

Partene går nå inn i en samhandlingsfase hvor målet er å omforenes om en endelig totalentreprisekontrakt. Skolene skal etableres på tomta til dagens Saupstad skole. Den skal huse ca. 1150 elever fra 1.-10. klassetrinn. Skolene skal inneha funksjoner som avdeling for minoritetsspråklige elever, ressurssenter for hørsel og tegnspråk og bydelsavdeling for Trondheim kommunale musikk- og kulturskole.

– Prosjektet gjenspeiler Trondheim kommune sin ambisiøse miljøsatsing og skal i tillegg til utstrakt bruk av massivtre, tilfredsstille krav til fossilfri byggeplass, BREEAM og passivhus, heter det i en pressemelding.

– Trondheim kommune har gjennomført en totalentreprisekonkurranse med forhandling om bygging av ny Huseby barneskole og ungdomsskole. 4 totalentreprenører ble prekvalifisert til å levere pristilbud. Etter evaluering på grunnlag av pris- og kvalitetskriterier vant HENT AS totalentreprisekonkurransen om bygging av ny Huseby barneskole og ungdomsskole. Arkitekter for skolebyggene er Filter arkitekter AS og SPINN arkitekter AS, og landskapsarkitekt er Grindaker AS. Trondheim kommune har store forventninger til at Huseby barneskole og ungdomsskole skal bli en fremtidsrettet skole med inspirerende og funksjonelle omgivelser for elever og ansatte. Byggestart er planlagt 01.04.2019, og skolene skal være klar til skolestart høsten 2021, oppsummerer Hege Herdlevar prosjektleder i Trondheim kommune.

– Vi er svært takknemlig for at HENT AS har fått muligheten til å bygge Huseby skoler sammen med Trondheim kommune. Vi ser frem til å fortsette det gode samarbeidet vi har hatt gjennom flere skoleprosjekt tidligere, og sammen skape skoler som vil bli «state of the art». Trondheim kommune har meget høye ambisjoner til miljø og klimatiltak for Huseby skoler, i form av bruk av fornybar energi, klimagassreduksjon og utstrakt bruk av trevirke for å nevne noen. Til sammenligning vil det i nye Huseby skoler bli benyttet like mye konstruktiv tre som i verdens høyeste trehus, Mjøstårnet. Vi gleder oss til å ta fatt på oppgaven, og levere et produkt som står til kommunens og brukernes forventninger og ambisjoner, sier Ole Grannes prosjektsjef i HENT AS.