Skip to main content

Sommerro Utvikling AS og HENT inngår kontrakt om utbygging av prosjektet Sommerro i Oslo i totalentreprise. Prosjektet omfatter 5 stjernes hotell med over 250 rom, ca. 60 leiligheter, samt næringsareal.

HENT har sammen med utviklerne jobbet med utviklings- og optimalisering av prosjektet siden november 2018.

Prosjektet gir nytt liv til et av Oslos mest markerte by-kvartaler og består av gamle hovedkontoret til Oslo Lysverker, Vestkantbadet, mm. fra 1931, samt et større kontorbygg fra 1957. Deler av bygningsmassen skal rives, deler skal bevares og restaureres.

Hotellet skal driftes av Nordic Choice Hotels med management-kontrakt.

Kontraktssummen er på 1250 MNOK eks. mva, og prosjektet skal ferdigstilles våren 2022.

Sommerrogaten utvikling AS er eid av Aspelin Ramm (40%), Strawberry Brothers (40 %) og Höegh Eiendom (20%).

Aspelin Ramm Eiendom AS gjennomfører byggeprosjektet på vegne av Sommerrogaten Utvikling AS. Adm. direktør Gunnar Bøyum i Aspelin Ramm fremhever viktigheten av prosjektet som gjennom hotell og boliger gir både bydelen og det gamle ærverdige hovedkontoret til Oslo lysverker et løft. Dette er smart byutvikling i praksis og vi er veldig fornøyd med å kunne få gjennomføre dette i utvikling og samspill med HENT som vi tidligere har bygget flere gode prosjekter med bl.a. The Edge i Tromsø og LHL sykehuset på Gardermoen som ble kåret til årets bygg i 2018

–  Vi gleder oss over å ha fått enda en kontrakt på utbygging av et stort og viktig prosjekt i Oslo, og vi synes det er ekstra tilfredsstillende å få til dette gjennom prosjektutvikling i samarbeid med våre gode kunder og samarbeidspartnere som inngår i Sommerrogaten utvikling, sier konsernsjef i HENT Jan K. Jahren.