Skip to main content

SalMar AS og HENT AS har inngått kontrakt om utbygging av InnovaNor på «Klubben» i Lenvik kommune på Senja.

Partene har hatt et tett samarbeid siden august 2018, og det er resultatet av denne optimaliseringsprosessen som nå skal realiseres. Dette vil bli den største og mest moderne laksefabrikken i Nord-Norge, skriver HENT i en pressemelding.

Samlet areal vil bli 16.000 kvadratmeter og kapasiteten vil bli mer enn 150.000 tonn laks pr år. I tillegg til lakseslakteriet bygges en kassefabrikk, bi-produktfabrikk og det skal etableres offentlig infrastruktur. Prosjektet skal gjennomføres i en totalentreprise, og samlet investeringsramme er på cirka 1,5 milliarder kroner.

Med på laget er også Thommesen Arkitekter AS som har lang erfaring fra næringsmiddelbygg og særskilt fra anlegg knyttet til fiskeoppdrett.

De forbedrende arbeidene med etablering av grunnleggende infrastruktur og tomt er allerede igangsatt. Det offisielle spadetaket for byggingen skjer innen to måneder, og da vil fundamenteringsarbeidene starte samt omfattende etablering av tekniske anlegg i grunnen. Anlegget skal etter planen stå ferdig sommeren 2021.

– Det har vært en klargjørende og effektiv utviklingsprosess. Partene har i fellesskap jobbet fram et forprosjekt der ambisjonen var å utvikle løsninger som skulle gi en effektiv og lønnsom fabrikk i mange år framover. Vi ser fram mot gjennomføringsfasen. Dette er et stort og vesentlig prosjekt også for SalMar, og vi setter selvfølgelig stor pris på at SalMar har vist oss denne tilliten, sier Knut Alstad, konserndirektør Marked og Utvikling i HENT i en melding.

Med denne satsingen bekrefter SalMar sin sterke tro på Troms og Senja.

– Her tar vi steget og bygger et anlegg som vil ha positive ringvirkninger for lokalsamfunnet i mange tiår framover. Regionen blir tilført et banebrytende ilandføringsanlegg for laks med slakteri og bearbeidingsavdeling, med det nyeste som finnes av teknologi og produksjonsutstyr. I tillegg vil anlegget også romme hovedadministrasjonen for SalMar Nord, sier Frode Arntsen, konserndirektør for Industri og Salg i SalMar.