Skip to main content

Rostinvest AS og HENT AS har signert avtale om bygging av studentboliger i Elgesetergate 21 i Trondheim. Det skal bygges 35 bofelleskap som totalt vil utgjøre 228 hybler for studenter over 5 plan, mesaninetasje med boder og lesesal, samt en COOP Extra butikk og parkering på sokkelplan. Kontrakten er en totalentreprise og har en ramme på 178 MNOK. På tomten i dag står et parkeringshus og bilverksted som skal rives. Overlevering av prosjektet vil være 31.mars 2021.

 

– Etableringen av 360 Campus har vært en lengre prosess der HENT AS vant kontrakten allerede i 2017. Men det er først nå endelig rammetillatelse er blitt godkjent, som gjør oss klar til byggestart i august. Prosjektet har vært gjennom en grundig samhandling- og utviklingsfase der HENT AS sammen med byggherre og rådgivere har optimalisert prosjektet fram mot den løsningen som nå foreligger. Vi er svært fornøyd med prosessen så langt, og ser frem mot et fruktbart samarbeid i tiden som kommer, sier Terje Søbstad hos Rostinvest AS.

– Det skal bli godt å komme i gang nå, sier Prosjektleder Kalkulasjon og Innkjøp Bahadir Sert HENT AS. Det er ca to år siden vi fikk prosjektet, og vi har benyttet ventetiden godt i tett samarbeid med byggherre og andre involverte. Rivingen er planlagt å være ferdig medio oktober. Første spadetak vil skje umiddelbart etter dette. Vi skal ta med oss det gode samarbeidsgrunnlaget inn i rive/byggefasen og ser fram til å realisere et spennende og komplisert prosjekt for framtidens NTNU-studenter, avslutter Sert.