Skip to main content

– HENT sin forretningsmodell, med stor grad av samhandling med ulike underentreprenører i tillegg til egenproduksjon, har vært en suksess. Vi har de siste fem årene økt aktiviteten og omsetningen fra fem milliarder til 8 milliarder. Det meste av dette har vært via underentreprenørleddet. For å opprettholde og styrke egen fagkompetanse og kapasitet, gjør vi nå en kraftig oppgradering av vår egenproduksjon. I første runde vil vi nå ansette 50 nye fagarbeidere innen tømmer og betong, fordelt på avdelingene i Trondheim og Oslo. Og dette er bare starten sier konsernsjef Jan K. Jahren.

Han peker på at det vil ha behov for langt flere.

– Men vi er samtidig opptatt av at alle nye skal integreres i både i organisasjonen og den kulturen vi er bærere av, og dette tar nødvendigvis noe tid. Alle skal drilles i våre HMS- og kvalitetsrutiner, og de skal bli kjent med vår gjennomføringsmodell, sier han.

Hovedtillitsvalgt i HENT Johan Henry Eide(t.v.) og konsernsjef Jan K. Jahren.

Nytt akkordsystem
Parallelt med forberedelsene til denne nysatsingen, har administrasjonen sammen med de fagorganiserte utviklet et nytt akkordsystem.

– Den nye «HENT-akkorden» skal gi større forutsigbarhet både for den ansatte og bedriften, samtidig som den skal sørge for økt produktivitet og høyere trivsel på anleggene, skriver selskapet i en pressemelding.

– Vi er veldig opptatt av at det nye lønnssystemet også skal ha en sosial profil. I HENT skal det være mulig å være fagarbeider i alle livets faser. Det vil si at vi trenger et lønnssystem som er tilpasset lærlingen, småbarnsforeldre, den som har fått noen plager, og senioren som ikke lenger kan skru gips/binde jern som en ungdom. Konkurransedyktige betingelser er selvfølgelig også viktig, men uten at dette koples med god trivsel og tilhørende motivasjon, vil vi ikke lykkes. Og det er dette samspillet jeg mener vi nå har lagt til rette for, sier hovedtillitsvalgt Johan Henry Eide.

Fremover
Både Jahren og Eide har stor tro på framtida. Ved utgangen av første kvartal hadde HENT en ordrereserve på 16 milliarder, og etter dette har ytterligere nyvunne prosjekter blitt tilført prosjektporteføljen.

– Vi satser på å få våre nye medarbeidere om bord i løpet av høsten, og organisasjonen er vel forberedt på å ta imot dem, avslutter Jahren.