Skip to main content

Den nye skolen bygges som en to-parallell barneskole i to etasjer og er på cirka 6.800 kvadratmeter (BRA), men er forberedt for en eventuell utvidelse til tre-parallell skole.

Nybygget inneholder blant annet diverse klasserom og grupperom, garderober, gymsal, diverse administrasjonsarealer, samt et åpent areal over to plan med kantine.

– Det nye bygget og utomhusanlegget skal være robust, men på alle måter tilpasset at dette er barneskole. Dette vil blant annet komme til uttrykk via overflater, materialbruk og lekeapparater, heter det i en pressemelding.

Borgafjellet barneskole bygges i massivtre og limtrekonstruksjoner i både bærende og ikke- bærende konstruksjoner, etasjeskillere og heissjakt.

– Sammen med hybridventilasjon og andre tekniske løsninger vil dette gi en miljøriktig skole både med hensyn til ytre og indre miljø, heter det i meldingen.

Prosjektsjef i Bjørnafjorden kommune, Halvor Hanevik, sier at kommunen har bevisst valgt å satse på miljø i prosjektet, både i valg av materialer og løsninger.

– Tømmer er et fornybart råstoff der alt kan gjenvinnes når den tid kommer. Tre puster og innehar andre egenskaper som vil gi et optimalt inneklima til skolebarn og tilsatte. I tillegg har trebygg jevnere temperaturer gjennom året, noe som er en driftsøkonomisk fordel. Vi er glad for å endelig kunne starte byggingen, og ser frem til et godt samarbeid med HENT, noe vi har hatt på tidligere prosjekt, sier Hanevik.

– HENT har gjennomført en rekke skoler i massivtre, men dette vil utvilsomt bli et referanseprosjekt for fremtidige skoler. Vi er veldig glad for muligheten og ser frem til å samarbeide med Bjørnafjorden kommune, uttaler Lisa Granli, produksjonssjef i HENT Bergen.

– Nå vil detaljprosjekteringen starte umiddelbart, og da dette er et bygg i massivtre vil det være stort fokus på å sørge for at detaljprosjekteringen i grove trekk er unnagjort før produksjon av massivtre starter. Vi vil gå inn i en veldig hektisk fase. Det vil bli travelt, men givende, sier Granli.

Skolen skal stå ferdig til skoleåret 2021/2022.