Skip to main content

HENT og programvareutvikler Catenda har inngått en avtale om å utvikle og implementere Catendas Bimsync inn i prosjektstyringssystemet HENT Core.

Den nye funksjonaliteten skal etter planen være tilgjengelig for HENTs prosjekter i løpet av 2020, skriver Catenda i en pressemelding.

– Samarbeidet mellom Catenda og HENT gir mange nye muligheter for effektivisering og god visualisering gjennom Bimsync API, integrert direkte til vår applikasjon, sier Tomas Jonsson, konserndirektør for teknologi og bærekraft i HENT.

– Det er veldig inspirerende at en av landets største og mest ambisiøse aktører innen byggenæringen vil gjøre Bimsync til et vesentlig element i sitt interne prosjektstyringssystem. HENT har vært tidlig ute med å tenke helhetlig digitalisering, og har gjennom mange år investert tid og ressurser for å få til nettopp det med HENT Core. At de nå utvider plattformtanken og styrker sin egen innsats ved å integrere Bimsync, viser kraften som ligger i den åpne plattformen Bimsync er, supplerer driftsjef Einar Gudmundsson i Catenda.

Integrasjonen vil, ifølge pressemeldingen fra Catenda, sørge for all visualisering av IFC-modeller samt kommunikasjon i modellene. Dette gjelder behandling av alt fra aksjoner, leveranser, avvik og møtesaker til status for prosjektering, bestilling, levering og montering.

Tomas Jonsson fra HENT (til venstre) og Einar Gudmundsson fra Catenda. Foto: Kirsti Svenning/Catenda