Skip to main content

For cirka ett år siden inngikk Universitetssykehuset Nord-Norge HF og HENT en samspillskontrakt om gjennomføring av en forprosjektfase og gjennomføringsfase, der sistnevnte lå inne som en opsjon etter utført forprosjekt. Nå er den endelige kontrakten underskrevet.

Illustrasjoner: Arkitema Architects

Etter en intens forprosjektfase der de involverte aktørene har hatt tett samspill og utviklingsarbeid siden oktober 2019, var det mandag klart for underskriving av kontrakt om selve gjennomføringen av byggeprosjektet.

– Vi er svært godt fornøyd med å ha kommet hit vi står i dag. Med utgangspunkt i et velfundert skisseprosjekt, har en stor og tverrfaglig samspillsgruppe videreforedlet prosjektet, slik at vi nå er klare for å starte detaljprosjekteringen samtidig som de forberedende grunnarbeidene påstartes umiddelbart, sier prosjektsjef Hans Marcus Wennesland i HENT.

Det nye sykehuset vil samle tilbudet innen fysisk- og psykisk helse samt rusbehandling, og vil erstatte det gamle sykehuset i Narvik. Prosjektet skal gjennomføres i en totalentreprise og omfatter alle arbeider fra og med råbygg til ferdig innredning. Totalt vil bygget utgjøre 26.860 kvadratnmeter, skal ferdigstilles i løpet av våren 2024 og har en kontraktsverdi på 1,223 milliarder kroner. Rådgiverne Arkitema, Norconsult og Rambøll har vært med gjennom hele forprosjektfasen og vil også være en del av detaljprosjekteringen. I tillegg vil Arcon slutte seg til gruppen.

– Brukermedvirkningen har vært sterk gjennom hele forprosjektfasen, og de elleve ulike brukergruppene vil også bidra gjennom den kommende detaljprosjekteringen.

Sykehuset vil dekke et lokalsykehusområde på omtrent 29.000 innbyggere i Nordre Nordland og Sør-Troms, og i tillegg tilby tjenester til Universitetssykehuset Nord-Norges totale opptaksområde på 190.000 innbyggere.

– Universitetssykehuset Nord-Norge HF er svært glad for å kunne signere kontrakt om bygging av Nye UNN Narvik. Nytt sykehus i Narvik er et etterlengtet løft for UNN, og vil bety mye for pasientene i Ofoten-regionen. HENT AS vant oppdraget i sterk konkurranse med andre entreprenører. Deres erfaring fra liknende prosjekter og samhandlingskompetanse var viktige faktorer UNN vurderte. UNN i samarbeid med Sykehusbygg HF, ser frem til en spennende prosess sammen med en dyktig entreprenør, sier utbyggingssjef i UNN HF Tor-Arne Hansen.

Fv: administrerende direktør UNN Anita Schumacher, prosjektsjef HENT Hans Marcus Wennesland og utbyggingssjef UNN Tor-Arne Hanssen. Foto: UNN