Skip to main content

HENT har nylig inngått kontrakt for oppføring av Båsmo barneskole. Prosjektet gjennomføres i en totalentreprise og har en kontraktsverdi på 160 millioner kroner. Skolen skal være innflyttingsklar januar 2022.

Illustrasjon: Spinn Arkitekter

Først skal dagens ungdomsskole rives, og deretter starter arbeidet med å reise en ny skole på totalt 4.300 kvadratmeter. Det nye skolebygget vil få fire etasjer, skal bygges etter passivhusstandarden og med massive trekonstruksjoner i alle søyler, de fleste bjelker, dekker, yttervegger (klimaskallet) og et utvalg innervegger. I midten av bygget blir det et fellesrom, «Lysningen», som går over alle etasjer.

– Bygget skal BREEAM-sertifiseres og byggherre har gitt klare føringer om fossilfri byggeplass. Uteområdet til skolen vil bli et felles nærmiljøanlegg med store grøntarealer, utelek og kunstgressbane, heter det i en pressemelding.

– Prosjektet er som skapt for HENT. Vår miljøprofil blir ytterligere styrket, og vår ekspertise og internkompetanse på prosjektering og montasje av massivtre vil komme til sin rett, sier prosjektsjef Morten Spakmo.

Avdelingssjef Prosjekt Jostein S. Jacobsen i Rana kommune ser frem til å få erstattet gamle Båsmo barneskole med en ny og fremtidsrettet skole med et flott uteanlegg.

– Vi ser frem til godt samarbeid med vår kontraktspartner HENT AS, sier Jacobsen.

Arbeidet med riving påstartes i sommer og selve byggingen vil starte i september

– HENT har gjennomført flere byggeprosjekter i Rana, senest Polarsirkelen videregående skole. Vi føler vi har en god oversikt over det lokale markedet, og vi ønsker selvfølgelig en tett og god dialog med alle lokale leverandører nå som de ulike innkjøp skal gjennomføres, sier HENT sin innkjøpsansvarlig på dette prosjektet Tomas B. Krøvel.

– Prosjektorganisasjonen er satt, og dialogen med byggherre er allerede god og konstruktiv. Nå ser vi fram til å starte opp med et spennende, miljøriktig og utfordrende prosjekt, avslutter prosjektsjef Spakmo.