Skip to main content

På Brakerøya i Drammen, tett ved Drammensfjorden og utløpet av Drammenselva, vil det bli byggeaktivitet i mange år framover. I regi av Helse Sør-Øst RHF skal det bygges nytt sykehus i erstatning for Drammen og Blakstad sykehus. Totalprosjektet er delt opp i en rekke ulike entrepriser. Først ut er råbygget for halve behandlingsbygget, poliklinikk 1 og halve sengebygget med tilhørende fundamentering. Entreprisen skal delvis utføres på en ferdig utført plasstøpt kjeller, og delvis på terreng utenfor kjelleren. Kontrakten har fått benevningen Entreprise 2301, og det var denne kontrakten Helse Sør-Øst RHF og HENT underskrev 08.10.20.

Prosjektet er en hovedentreprise, har en kontraktsverdi på 300 MNOK, og vil i hovedsak utgjøres av arbeider knyttet til spunt, pel og betongkonstruksjoner. – Det var tøff konkurranse, men HENT ble til slutt den foretrukne partner spesielt på bakgrunn av sin oppgaveforståelse, sier prosjektdirektør i prosjektorganisasjonen Dag Bøhler. Dette er en viktig milepæl for det nye sykehuset i Drammen, og vi ser fram til et tett, godt og konstruktivt samarbeid med HENT.

Sebastian Nordahl, direktør for prosjektgjennomføring i HENT er svært godt fornøyd med å stå igjen som «vinneren» av denne konkurransen. – Nå skal vi inn i en kort samspillsfase der vi sammen ytterligere skal optimalisere og videreutvikle foreslåtte løsninger, herunder finne en god gjennomføringsmodell. Oppstart på byggeplass vil være februar 2021, sier Nordahl.

Illustrasjon: LINK Arkitektur
F.v.: Kjell Ulriksen, prosjektsjef HENT og Dag Bøler, prosjektdirektør Sykehusbygg hilser på korrekt corona-manér etter signering av kontrakten.