Skip to main content

Norges første demenslandsby er kåret til Årets helsebygg 2020. Energikrav i toppklasse, helhetlige løsninger og godt tverrfaglig samarbeid er bare noe av kvalitetene som trekkes frem.

– Dette er en velfortjent utmerkelse til alle som har vært involvert i prosjektet. Jeg er stolt over alle som har bidratt til dette unike helsebygget, sier direktør for prosjektgjennomføring John-Ivar Myhre.

Foto: Nordic – Office of Architecture

Skreddersøm

Sammen med Nordic Arkitekter vant HENT konseptkonkurransen om Carpe Diem demenslandsby. Arbeidet startet opp i juni 2018 og bygget ble overlevert i august 2020. HENT ledet konseptkonkurransen og samspillsfasen. HENT hadde også ansvar for detaljprosjekteringen og utførelsen av ferdig prosjekt.

-Vi har jobbet tett sammen med byggherre og sluttbruker med brukertilpasning. Skreddersøm har vært viktig for sluttresultatet og for de unike kvalitetene til demenslandsbyen, forteller prosjektleder Svein Magnus Haaland.

Godt samarbeid i alle ledd

Samarbeidet med Bærum kommune har fra dag én vært åpent og løsningsorientert. Avgjørende valg og avklaringer har hele veien blitt tatt til rett tid. Prosjekteringsgruppen med Nordic Arkitekter og Norconsult i spissen har vært frempå og levert. – Samlet sett har vi hatt underleverandører som i snitt har levert veldig gode resultater på kvalitet og fremdrift, forteller Svein Magnus.

– Jeg er imponert over innsatsen og utviklingen til alle som har vært involvert. Det har vært et prosjekt preget av humor og god stemning på brakkeriggen. Samarbeidet har vært godt og behjelpeligheten stor. Jeg er stolt av å ha vært en del av dette prosjektet og ønsker å takke alle involverte for deres innsats, avslutter Svein Magnus.

Et hjem, ikke en institusjon 

I nominasjonen fremhevet juryen at bygget ikke er institusjonspreget og det er brukt fine farger som støtter opp under det. Hovedgrepet/visjonen i prosjektet «som et hjem» går igjen i alle løsninger.

I tillegg til juryen deltok rundt 600 i avstemningen. Stemmegiverne trakk frem mye positivt ved demenslandsbyen, blant annet

  • Noe av det beste som er bygd for en gruppe meget sårbare mennesker. Her har en tenkt på alt med hjertet​​​​​​​
  • Nyskapende, fremtidsrettet, setter demens på kartet
  • Synes det er ordentlig fint, og kanskje til og med inspirasjon for fremtiden i helse? Det må være trygt som pårørende å “sende” noen dit i en liten landsby bygget for sykdommen. Helende arkitektur!”​​​​

Om prisen

Prisen for årets helsebygg deles ut hvert år av Nohrcron. Hensikten med prisen er synliggjøre de gode eksemplene for bygging av omsorgsboliger, sykehjem, helsestasjoner og sykehus. Kriteriene for å bli nominert er at prosjektet er en helsekonstruksjon og at konstruksjonen utgjør en forskjell for innbyggerne og brukerne som bor i den. Strømmehaven i Kristiansand kommune g Soltun sykehjem i Sola kommune var de to andre nominerte til årets pris.