Skip to main content

HENT har vunnet anbudet om bygging av Nepåkeren bussdepot. Når anlegget står ferdig i januar 2022 har Bodø fått et moderne anlegg som ivaretar oppstillingsplass for 80 busser, ladeinfrastruktur, sjåførrom, verksted, vaskehall og kontorfasiliteter for bussdriften.

HENT vant oppdraget på bakgrunn av pris. Kontrakten er på 122,2 millioner kroner uten mva. – Dette er et spennende og viktig prosjekt for HENT, sier avdelingsleder i Bodø, Martin Pettersen. ​​​​​​​

Lokale underentreprenører

Bussdepoet skal bygges med så mange lokale entreprenører som mulig. Grunn- og utomhusjobben på nesten 1/3 av kontraktens størrelse  er planlagt i tett samarbeid med en lokal grunnentreprenør fra starten av anbudskonkurransen.

Kravet om 10 prosent bruk av lærlinger blir også godt ivaretatt. – Bruk av lokale underentreprenører og læringer er et viktig prinsipp for oss. Vi er opptatt av ordnede forhold i byggebransjen og stiller oss bak fylkeskommunens skjerpede krav til antall fagarbeidere og lærlinger, forteller Martin. ​​​​​​​

Viktig for miljøet 

Nordland fylkeskommune satser på miljø og går over til el-busser på alle ruter i fylkeshovedstaden. I Bodø skal 31 elektriske busser inn i bybusslinjene. Det krever ny infrastruktur. Syv hurtigladere skal etableres på busslinjenes endeholdeplasser, i tillegg skal det etableres nattlading på bussdepotet. ​​​​​​​

Foto: Nordland fylkeskommune

-Ladesystemet vil være konstruert på en slik måte at ikke alle busser lades samtidig. Dette er et viktig prinsipp med hensyn til belastingen i strømnettet, samtidig som løsningen gir lavere strømkostnader, forteller fylkesdirektør for transport og infrastruktur i Nordland fylkeskommune, Odd Inge Bardal.

​​​​Massivtre 

Prosjekteringen av det nye bussdepoet er godt i gang. Verkstedhallen og administrasjonsbygget utføres med bæresystem i massivtre. Forventet oppstart på byggeplass er i januar 2021.