Skip to main content

HENT har siden 2008 hatt et godt ankerfeste på Sunnmøre med Ålesund som kjerneområde. Selv om Sula kommune er nabokommunen til Ålesund i sør, er dette HENT sitt første prosjekt der byggherre er Sula kommune, sier avdelingsleder Terje Melseth. – Således var dette på høy tid, smiler avdelingslederen, og understreker at det er godt å komme i gang og ser virkelig fram til et nært og godt samarbeid både med byggherre og øvrige samarbeidspartnere.

Prosjektet er en totalentreprise med kontraktssum på kr 145 MNOK. Grunnarbeidene er planlagt med en oppstart i uke 45/46 og prosjektet skal ferdigstilles mai 2022. Skolebygget består av undervisningsrom, personalrom og fellesarealer fordelt over 2 etasjer. I tilknytning til skolebygget skal det også bygges en idrettshall, hvor deler av hallen går over 2 etasjer og inneholder blant annet garderober, teknisk rom og sanitæranlegg. Skolebygningen har et bruttoareal på ca. 4200 m2, mens idrettsbygningen er på ca. 2400 m2.

I tillegg kommer et betydelig utenomhusareal på ca. 23 000 m2, der deler av dette, skal ferdigstilles sommeren 2021. Prosjekteringsgruppen er på plass og en rekke av de øvrige innkjøpene er allerede gjort, og mange lokale entreprenører er hyret inn som samarbeidspartnere. – Dette er viktig for oss, og det er godt å konstatere at lokale firma også er konkurransedyktig med de store aktørene, sier Frode Rougnø som er HENT sin prosjektleder.

Prosjektleder i HENT, Frode Rougnø (t.v.) og kommunedirektør Sula kommune, Leon Aurdal.