Skip to main content

Diakonhjemmet har valgt HENT AS som samspillsentreprenør for utviklingen av ny campus for NLA Høgskolen. Ny campus skal utvikles i området Diakonhjemmet hage, på Steinerud i Oslo. WSP Norge og Henning Larsen Architects inngår i samspillsteamet.

Diakonhjemmet hage er et ca 45 mål stort område på Steinerud i Oslo.

Ny campus for NLA Høgskolen skal bestå av utdanning, innovasjonsområde for helse og omsorg, og et godt og inkluderende nærmiljø for alle som studerer, arbeider og bor i området.

Prosjektet som nå settes i gang tar for seg to av delfeltene i reguleringsplanen. Oppdraget går ut på å utarbeide et skisse- og forprosjekt for en ny campus for NLA Høgskolen AS. Samspillskontrakten innebærer i tillegg utvikling av helhetskonseptet for de to delfeltene med idékonsepter for torget og øvrige bygninger i tråd med reguleringsplanen. Det samlede utbyggingspotensialet er på rundt 35.000 kvadratmeter BTA inkludert høyskolen.

– Syv entreprenører var med i konkurransen, og vi fikk inn veldig mange gode besvarelser. Til slutt gikk vi for ovennevnte samspillsteam. Vi ser fram til å samarbeide med disse kreative, flinke miljøene, sier Runar Nygård, sjef for utvikling, innovasjon og bærekraft ved Diakonhjemmet.

Diakonhjemmet hage er også et pilotprosjekt i BREEAM Communities, verktøyet for bærekraftig områdeutvikling, og har ambisjoner om høyeste klassifiseringsnivå.

– For å oppnå helhetlige idékonsept skal vi arbeide med ideer for hver del av ovennevnte to delfelt samtidig som vi ser på designutviklingen av Høgskolen. På denne måten vil vi avdekke sammenhenger, risiko og ikke minst hvilke gode muligheter som finnes. Vi ønsker å skape et godt, funksjonelt, levende og inkluderende område som så mange som mulig har glede av i lang tid fremover, forteller Hans Magnus Haug, prosjektsjef i HENT AS.

Illustrasjoner: Metropolis/Diakonhjemmet

Utfyller hverandre på kompetanse
I teamet er HENT AS samspillsentreprenør med prosjekt- og prosjekteringsledelse, Henning Larsen er arkitekt og landskapsarkitekt, mens WSP Norge skal stå for et tverrfaglig prosjekteringsteam, inkludert BREEAM, skolepedagog og rådgiver for IT og digital læring.

– Som samarbeidspartnere utfyller vi hverandre godt på kompetanse, og det er alltid inspirerende å jobbe med flinke folk. Campusområdet har potensiale til å bli hjertet av Diakonhjemmet hage, og et naturlig og viktig møtested for besøkende i området. Vi skal skape et godt konsept og et attraktivt og sosialt uterom med løsninger tilpasset både nåtidens og fremtidens behov, sier Ove Morten Bergane, Divisjonsleder i WSP Norge.

– Omsorg for medmennesker og et sterkt engasjement for nærmiljøet og samfunnet er viktige hjørnesteiner i vellykket byutvikling. Vi ser frem til å planlegge et attraktivt, levende og inkluderende campusområde, sier Kasper Kyndesen, partner i Henning Larsen.

Prosjektet har oppstart primo desember, og samspillsfasen vil vare fram til mai 2021.