Skip to main content

22. desember fyller HENT 40 år. Siden oppstarten i 1980 har vi bygd skoler, kontorbygg, hotell, helsebygg og boliger for mer enn 74,5 milliarder kroner. I dag er vi en av landets fremste entreprenører og det selskapet som gjennomfører flest komplekse byggeprosjekt.

– Jeg er både ydmyk og stolt over det HENT har skapt og bygd i løpet av disse årene. Suksessen til HENT handler om de dyktige og kompetente menneskene vi har i selskapet.  Våre ansatte er bærebjelken i alt vi bygger og alt vi har fått til, sier konsernsjef i HENT, Jan Konrad Jahren.

På 40 år har HENT utviklet seg fra være en lokal betongentreprenør på Heimdal i Trondheim, til å bli en av Norges fremste entreprenører. I 2019 omsatte vi for 8,84 milliarder kroner. I 2020 har vi 80 pågående prosjekter i Norge, Sverige og Danmark. -Vi er en av de fremste i landet på bærekraft og samhandling. Det er en grunn til at nettopp HENT har bygd Mjøstårnet, verdens høyeste trebygg i Brumunddal og at HENT nå bygger en av Sveriges høyeste trebygg i Skellefteå. Det er heller ikke tilfeldig at vi er tildelt kontrakten fra Statsbygg til å bygge statsministerens kontor og UD i det nye regjeringskvartalet. Kompetansen til våre ansatte er unik, sier Jahren.

Stor utvikling i kompetansekrav
Mye har endret seg i byggebransjen siden oppstarten i 1980. En av de største endringene er kompetansen som etterspørres og måten bransjen samarbeider. – For 20 år siden krevde bransjen at en prosjektleder hadde teknisk kompetanse om hvordan han skulle bygge et bygg. I dag er bransjekravet vesentlig utvidet. Prosjektene våre er komplekse samhandlingsprosjekter som krever prosjektledere som også er gode på kommunikasjon, kontinuerlig forbedring og til å få folk til å jobbe godt sammen.

Prosjektet i sentrum
Jahren peker også på at endringer i kontraktsforholdene og måten prosjekt utvikles på er en positiv endring i bransjen. Tiden for de tradisjonelle kontraktene der byggherre kommer med en spesifikasjon utviklet av konsulenter, der entreprenørens rolle er å prise dette og deretter begge, er forbi. Dagens prosjekter krever andre prosesser, roller og kompetanse.  -De beste prosjektene som utvikles i dag er et resultat av gode samhandlingsprosesser mellom oss som entreprenør, byggherre, arkitekter, prosjektutvikler og andre fagpersoner. Vi setter prosjektet i sentrum og jobber med mål og ambisjoner om hva prosjektet skal oppnå for sluttbrukeren. Vi jobber for felles måloppnåelse og reduserer silotenkingen. Vi samarbeider med åpne kort om løsninger, priser og prosesser. Det bidrar til at vi sammen finner de beste løsningene for prosjektet, forteller Jahren.

Samhandling gir mer bærekraft
Kvaliteter innen bærekraft er ett av områdene som ofte blir bedre gjennom samhandlingsprosjekter. Over halvparten (54,2 prosent) av alle prosjektene HENT bygger i 2020 har en høy bærekraftsprofil. -Vi har satt klima og miljøarbeidet i system og utviklet HENT Future. Vi tror det er viktig med en helhetlig og komplett tilnærming til hvordan byggherre kan få de beste og de riktige bærekraftige kvalitetene i prosjektene sine. HENT Future består blant annet av en egen sertifiseringsordning og vi har kompetanse til å dekke alt fra utslippsfri byggeplass, plusshus og klimagassregnskap. Denne kompetansen blir enda viktigere i årene som kommer, avslutter Jahren.