Skip to main content

2020 ble et merkeår i HENT sitt bærekraftsarbeid. Omsetningen i prosjekt med miljøkrav og bærekraftsprofil økte med 47,6 prosent. Samtidig reduserte vi klimafotavtrykket vårt med 13 prosent og mengden avfall fra byggeplassene våre med 23 prosent.

– Bærekraftig prosjektgjennomføring er ikke lengere noe vi snakker om, det er noe vi gjør. I 2020 reduserte vi klima- og miljøavtrykket til prosjektene våre betraktelig. Pandemien har også tvunget oss til å bli bedre på digitalt samarbeid og styring. Samlet har dette gjort HENT til en mer bærekraftig entreprenør og prosjektutvikler, forteller konserndirektør for teknologi og bærekraft, Tomas Jonsson.

HENT har blitt mer bærekraftig
Bærekraftsrapporten for 2020 viser en reduksjon i klimafotavtrykket på 13 prosent og utslippsintensiteten med 11 prosent. Mye av reduksjonen i klimafottrykket kommer fra redusert reisevirksomhet og restriksjoner som følge av koronapandemien. Men dette har ikke vært eneste årsak.  Avfallsminimerende tiltak, som økt sorteringsgrad og avfallsreduksjon på 23 prosent, og satsning på fossilfri og utslippsfri byggevarme, har også bidratt til forbedringen.

-Som hovedstrategi for å redusere klimagassutslippene i 2021 vil HENT fortsette med å redusere klimagassutslippene fra avfall, byggevarme og byggtørk. Uavhengig av myndighets- eller prosjektkrav har vi et internt mål om avfallssortering på 88 prosent og avfallsmengde mindre enn 25 kg/m2 på alle våre prosjekter, sier seksjonsleder for bærekraft i HENT, Lars Lægran.

Flere bærekraftige prosjekt med miljøsertifiseringer
Det er en stadig økende etterspørsel etter bærekraftige bygg i markedet. Ambisjonene og kravene til kundene øker, og det som for noen år siden var pilotprosjekter har nå blitt normen. Blant annet har andelen bærekraftige bygg økt med 47,6 prosent og andelen prosjekt med krav om miljøsertifiseringer, som BREEAM, øket med 35 prosent.  Utviklingen i 2020 demonstrerer hvordan HENT er en attraktiv entreprenør for byggherrer som ønsker å realisere mer bærekraftige prosjekter. 

Årlige utslippskutt
I 2020 vedtok HENT en ny bærekraftpolitikk, med økt ambisjonsnivå og målsettinger. HENT har vedtatt et langsiktig mål om klimanøytral virksomhet innen 2045, og et delmål om å redusere vår klimagassbelastning med 50 prosent innen 2030. Vi skal oppnå dette med årlige utslippskutt. I 2020 var målet 2,5 prosent og vi reduserte klimagassbelastningen fra virksomheten vår med 13 prosent. – Våre kunder skal være trygge på at HENT er den riktige partneren på veien mot det grønne skiftet, avslutter Jonsson.

Les mer i rapporten.