Skip to main content

HENT er tildelt kontrakten om å bygge A-blokken i det nye regjeringskvartalet i Oslo. Dette er den andre kontrakten HENT er tildelt i regjeringskvartalet.

Foto: Statsbygg

– Vi er ydmyke, stolte og takknemlige for å bli vist denne tilliten. Det å få ansvaret for to viktige bygg i regjeringskvartalet er en fantastisk tillitserklæring.  Det er litt over ett år siden vi fikk kontrakten på D-blokken. Vi ser frem til å fortsette det gode samarbeidet med Statsbygg og til å utvikle A-blokken i samspill, sier konsernsjef Jan Jahren.

– Med dette er alle de store kontraktene for byggetrinn 1 på plass, og vi ser fram til å fortsette samarbeidet med HENT, sier administrerende direktør Harald Nikolaisen i Statsbygg.

HENT har over tid satset tungt på å spesialisere seg på samspillsprosjekt. -For samspillsprosjekt er A-blokken på mange måter kronen på verket. Vi gleder oss til å utvikle prosjektet og jobbe i samspill med Statsbygg, Team Urbis, og underentreprenørene. Godt samspill og samarbeid oss imellom er et viktig suksesskriterium for å kunne løse et så komplekst byggverk, sier Jahren.

Illustrasjoner: Team Urbis

Frontbygning
A-blokken er et nybygg som er planlagt å ha 11 etasjer og 17.300 kvadratmeter over bakken. Den er beskåret for å gi gode sol- og vindforhold til Regjeringsparken som skal etableres mellom Deichmann og regjeringskvartalet. Beskjæringen gir også bygget en særegen profil og gode siktlinjer.

Sammen med H-blokken og G-blokken vil A-blokken fremstå som en distinkt frontbygning i det nye regjeringskvartalet.

De tre bygningene representerer en historisk kontinuitet. G-blokken fra 1906 står for et ferskt Norge etter unionsoppløsningen, H-blokken fra 1959 er en del av gjenoppbygging etter krigen og den kommende A-blokken (2025) representerer det moderne Norge.
En av regjeringskvartalets to hovedinnganger vil ligge i A-blokken tilknyttet et flott og høyreist atrium. I tillegg til kontorlokaler vil bygget også inneholde en publikumskafé, presse- og konferansesenter, et auditorium og representative arealer.

Samspill
I likhet med de andre kontraktene skal A-blokk-kontrakten gjennomføres i samspill mellom den valgte entreprenøren, Statsbygg som byggherre og Team Urbis som prosjekterende arkitekter og ingeniører. I det ligger det at entreprenøren kontraheres før prosjektet er ferdig detaljutviklet, og at de tar del i utviklingen og planleggingen av prosjektet som de andre involverte.

– Vi har stor tro på samspill. Entreprenørkompetansen blir tilført tidlig i prosjektet. Det gir større forutsigbarhet, tryggere kostnadsestimat, høyrere effektivitet og lavere risiko for forsinkelser, sier Nikolaisen.

– Det blir ikke samspill bare innenfor denne kontrakten, men det kreves også samarbeid på tvers av alle kontraktene i regjeringskvartalet, påpeker Nikolaisen.

I gang med gjenreisingen
Fra før av er det klart at HENT også skal bygge D-blokken, mens Veidekke bygger kjeller og Skanska rehabiliterer Høyblokken. I tillegg er AF-gruppen entreprenør for energiforsyningen og Steen & Lund for byrom og utendørsarbeidene.

– Vi er godt i gang med gjenreisingen av regjeringskvartalet. Med Stortingets godkjennelse i desember, kom byggestart i januar. Arbeidene med Høyblokken og kjeller pågår for fullt, mens vi forventer oppstart av D-blokken over sommeren. A-blokken har en planlagt byggestart i 2023, forteller Statsbyggs-sjefen.

Tre byggetrinn
Det nye regjeringskvartalet skal ifølge planen stå ferdig i 2029. Byggeprosjekt deles i tre byggetrinn:
Byggetrinn 1: Bygging av A- og D-blokken, kjeller, Ring 1 og perimetersikring, samt rehabilitering av H-blokken.
Byggetrinn 2: Bygging av C-blokken
Byggetrinn 3: Bygging av B- og E-blokken, samt rehabilitering av G-blokken