Skip to main content

HENT og Sel kommune har signert gjennomføringsavtale for nye Otta skole og flerbrukshall. Avtalen er på 179 MNOK, og er en videreføring av samspillskontrakten som ble inngått i desember 2020. Oppstart på byggeplass er i september 2021, og skolen skal overleveres i desember 2022.

– Vi har hatt en veldig god samspillsfase, og er glade for at vi nå kan gå videre til å bygge Otta skole og flerbrukshall. Sammen med Sel kommune, dyktige underentreprenører, brukere, arkitekter og rådgivere har vi jobbet frem et godt prosjekt som vi nå ser frem til å realisere, sier Ole Asbjørn Grannes, prosjektleder i HENT. 

Illustrasjon: HUS arkitekter

Viktig og lærerikt samspill
Prosjektet har jobbet i samspill siden desember 2020. HENT har ledet prosessen sammen med Marstrand, HUS arkitekter og INBY landskapsarkitekter. I tillegg har Sel kommune, lokale underentreprenører, rådgivere og brukerrepresentanter vært med å utvikle forprosjektet.  

Den nye skolen vil framstå som en trygg og fremtidsrettet læringsarena. Den skal bli et helhetlig skoleanlegg tilrettelagt for utvikling av kunnskap, aktivitet og mangfold. – For Sel kommune har det vært viktig at det nye skoleanlegget blir et nærmiljøanlegg som også blir brukt utenfor skoletiden. HENT og Marstrand har lagt til rette for at vi i samspillet har skapt et høyt presterende team. Lokale entreprenører har bidratt med faglig kunnskap. Elever, lærere og andre fagansatte fra både barne- og ungdomsskolen har kommet med viktige innspill og ideer til hva den nye skolen, hallen og nærområdet skal inneholde, forteller Per Ivar Dahlum, prosjektleder i Sel kommune.   

Lokal arbeidskraft blir med videre i gjennomføringsfasen
Lokale entreprenører og rådgivere har vært viktige bidragsytere i samspillsfasen. Involveringen har bidratt til viktig kunnskap og læring lokalt. – Dette er det første samspillsprosjektet vi har deltatt i, og det har vært en svært positiv opplevelse. Vi har fått bidra med fagkunnskapen vår og kommet inn med forslag til løsninger i god tid før beslutningene har blitt tatt. Nå gleder vi oss til å fortsette samarbeidet, og gjøre en god jobb i gjennomføringsfasen, sier Erling Lid i Minel Gudbrandsdal.  

I tillegg til Minel Gudbrandsdal har GK Rør avdeling Otta, GK inneklima og Stian Brenden Maskinservice vært viktige bidragsytere i samspillsfasen. Alle skal være med videre, og har inngått kontrakt med HENT om gjennomføringsfasen.