HENT er en prosjektutvikler og entreprenør med nasjonalt nedslagsfelt
– solid, attraktiv og nyskapende
Organisasjon

HENT har sitt hovedkontor i Trondheim, med avdelingskontorer i Oslo, Hamar, Ålesund og Bergen. Vi har levert en rekke store byggeprosjekter til både offentlige og private utbyggere over hele landet. HENT har gjennomført mange store samspillsprosjekter og utviklet en egen gjennomføringsmodell for disse kalt “HENT Totalverdi”

Årsrapport

HENT sine medarbeidere gjorde en solid jobb også i 2014. Omsetningen økte fra NOK 3,8 milliarder i 2013 til NOK 4,5 milliarder i 2014. Ordrereserven ble ytterligere forsterket gjennom året og ved årsslutt kunne HENT vise til en ordrereserve på om lag NOK 8,7 milliarder. Hvorav vårt nyetablerte kontor i Bergen står for ca. NOK 2 milliarder av ordrereserven. Nytt i 2014 er også at vi har gått utover landegrensene med prosjektet Helsinki Tower i Finland.

HENT Totalverdi

HENT har utarbeidet et konsept for samspill i byggebransjen. Konseptet er utviklet med bakgrunn i de krav som moderne entrepriser og prosjekter stiller. Samarbeidsmodellen kalles «HENT Totalverdi» og har økt samspill og åpenhet i alle faser som hovedmål.

Jobb i HENT?

Med en fortsatt økende vekst og stadig økende ordrereserve ser HENT nå etter dyktige og erfarne prosjekteringsledere, erfarne anleggs-, og prosjektledere samt HMSK-ledere til flere av landets største byer hvor vi er i gang med omfattende og krevende prosjekter.