Slide background

Entra har valgt HENT for Mediacity-samarbeid

Slide background

Torstvedt skole blir en av de største skolene i Norge i naturskjønne omgivelser i Larvik.

Slide background

HENT bygger Skansekaia i Ålesund

HENT er en prosjektutvikler og entreprenør med nasjonalt nedslagsfelt

Organisasjon

HENT har sitt hovedkontor i Trondheim, med avdelingskontorer i Oslo, Hamar, Ålesund og Bergen. Vi har levert en rekke store byggeprosjekter til både offentlige og private utbyggere over hele landet. HENT har gjennomført mange store samspillsprosjekter og utviklet en egen gjennomføringsmodell for disse kalt “HENT Totalverdi”

Årsrapport

HENT sine medarbeidere har lagt ned solid arbeid i 2012. Vi har gjennom året opparbeidet oss en ordrereserve NOK 7,2 milliarder. Dette er over 2 årsomsetninger for HENT. Ordrereserven er et resultat av at hele vår organisasjon, og våre samarbeidspartnere i prosjektene, har vært arbeidsomme og dyktige til å jobbe sammen mot felles mål.

HENT Totalverdi

HENT har utarbeidet et konsept for samspill i byggebransjen. Konseptet er utviklet med bakgrunn i de krav som moderne entrepriser og prosjekter stiller. Samarbeidsmodellen kalles «HENT Totalverdi» og har økt samspill og åpenhet i alle faser som hovedmål.

Jobb i HENT?

Med en fortsatt økende vekst og stadig økende ordrereserve ser HENT nå etter dyktige og erfarne prosjekteringsledere, erfarne anleggs-, og prosjektledere samt HMSK-ledere til flere av landets største byer hvor vi er i gang med omfattende og krevende prosjekter.