HENT er en prosjektutvikler og entreprenør med nordisk nedslagsfelt
– solid, attraktiv og nyskapende

ORGANISASJON

HENT har sitt hovedkontor i Trondheim, med avdelingskontorer i Oslo, Bergen, Horten, Hønefoss, Ålesund og Bodø. HENT Sverige AB har kontor i Stockholm og Malmö. HENT Danmark A/S ble etablert i 2017 med kontor i København. Vi har levert en rekke store byggeprosjekter til både offentlige og private utbyggere over hele landet. HENT har gjennomført mange store samspillsprosjekter og utviklet en egen gjennomføringsmodell for disse kalt “HENT Totalverdi”.

ÅRSRAPPORT

Årsregnskapet for HENT AS for 2016 viser at vi fortsetter den gode veksten og også for 2016 nådde nye høyder omsetningsmessig med NOK 7,5 milliarder, mot budsjett på 6 milliarder, som er en økning fra 2015 på ca 42 %. Resultatet før skatt på NOK 233,5 millioner, som er en økning på ca 22 % fra 2015. Vi er godt fornøyd med omsetningen og resultatet for 2016. I tillegg hadde vi pr 31.12.16 en ordrereserve på NOK 8,9 milliarder mot NOK 8,7 milliarder ved utgangen av 2015.

HENT TOTALVERDI

HENT Totalverdi er HENT sitt konsept for samspill i byggebransjen. Konseptet er utviklet med bakgrunn i de krav som moderne entrepriser, prosjekter og utbyggere stiller. Samarbeidsmodellen setter aktiv verdibygging i system via økt samspill og åpenhet i alle faser som hovedmål.

JOBB I HENT?

Med en fortsatt økende vekst og stadig økende ordrereserve ser HENT nå etter dyktige og erfarne prosjekteringsledere, erfarne anleggs-, og prosjektledere samt HMSK-ledere til flere av landets største byer hvor vi er i gang med omfattende og krevende prosjekter.