HENT er en prosjektutvikler og entreprenør med nordisk nedslagsfelt
– solid, attraktiv og nyskapende

ORGANISASJON

HENT har sitt hovedkontor i Trondheim, med avdelingskontorer i Oslo, Hamar, Horten, Ålesund, Steinkjer, Bodø, Tromsø og Bergen. Vi har levert en rekke store byggeprosjekter til både offentlige og private utbyggere over hele landet. HENT har gjennomført mange store samspillsprosjekter og utviklet en egen gjennomføringsmodell for disse kalt “HENT Totalverdi”

ÅRSRAPPORT

Årsregnskapet for HENT AS for 2015 viser at vi fortsetter den gode veksten og også for 2015 nådde nye høyder omsetningsmessig med NOK 5,3 milliarder, mot budsjett på 4,6 milliarder, som er en økning fra 2014 på ca 18 %. Resultatet før skatt på NOK 192 millioner, som er en økning på ca 20 % fra 2014. Vi er godt fornøyd med omsetningen og resultatet for 2015. I tillegg hadde vi pr 31.12.15 en ordrereserve på NOK 8,7 milliarder som er omtrent på samme som nivå som ved utgangen av 2014. I desember 2015 etablerte vi datterselskapet HENT Sverige Ab i Sverige.

HENT TOTALVERDI

HENT har utarbeidet et konsept for samspill i byggebransjen. Konseptet er utviklet med bakgrunn i de krav som moderne entrepriser og prosjekter stiller. Samarbeidsmodellen kalles «HENT Totalverdi» og har økt samspill og åpenhet i alle faser som hovedmål.

JOBB I HENT?

Med en fortsatt økende vekst og stadig økende ordrereserve ser HENT nå etter dyktige og erfarne prosjekteringsledere, erfarne anleggs-, og prosjektledere samt HMSK-ledere til flere av landets største byer hvor vi er i gang med omfattende og krevende prosjekter.