Skip to main content

Statsbygg har inngått kontakt for totalentreprise med HENT når hovedbygget ved Norges Handelshøyskole nå skal rehabiliteres.

 

Kontrakten er på om lag 300 millioner kroner eks.mva. Denne uken ble det kjent at Statsbygg har fått klarsignal av regjeringen til å gå i gang med rehabiliteringen av hovedbygget ved Norges Handelshøyskole (NHH).

HENT ble tildelt samspillskontrakt for prosjektet høsten 2017. Etter en ni måneder lang samspillsfase ble kontrakt for totalentreprisen inngått i slutten av mai i år. Kontrakten er på om lag 300 millioner eks.mva. Bygningsmassen som omfattes av tiltaket utgjør om lag 12.000 kvadratmeter.

– HENT har gjennomført over 30 samspillsprosjekter, og vi er veldig glad for at stadig flere byggherrer satser på denne entrepriseformen. Det er en måte å jobbe på som i mye større grad får ut det beste av hver enkelt. Gjennom tettere samarbeid oppnår man også høyere forståelse for hverandres utfordringer og muligheter, sier Simon Stevnebø, markedssjef for HENT i Bergen.

Hovedbygget ved NHH sliter med fukt og lekkasjer, tekniske anlegg er utdatert og mulighetene for moderne studie- og arbeidsformer er ikke gode nok. Nå vil høyblokken få ny fasade, men med samme uttrykk som i dag på lang avstand. Både høyblokken og lavblokkene vil få en fargepalett som gjenspeiler byggeåret 1963.

Bygningene skal også etterisoleres. Sammen med nye tekniske anlegg skal dette bidra til at energiforbruket ved NHH blir betydelig redusert. Samtidig skal arealene bli mer effektive og tilrettelegges for økt samhandling og nye undervisningsformer.

Tett samarbeid

Utviklingen av prosjektet er gjort i tett samarbeid mellom Statsbygg, NHH, arkitekt, rådgivere og HENT. Origo Arkitektgruppe har hatt ansvar for arkitektfaget, mens Sweco har hatt samtlige fagrådgivere.

Alle disse var også med i skisseprosjektet, og er med videre i kontrakt med HENT. Caverion fikk kontrakten for leveransene i samtlige tekniske fag.