Skip to main content

HENT er av Statsbygg gitt oppdraget med å bygge D-blokka i det nye Regjeringskvartalet.

– Vi er ydmyke, stolte og takknemlige for å bli vist denne tilliten. Dette er et bygg for framtiden med sterke føringer på miljø, kvalitet og samhandling i alle ledd og faser, sier konsernsjef Jan K. Jahren i en pressemelding

Han peker på at i en tid da hele nasjonen opplever sin verste krise etter 2. verdenskrig, har signeringen av en slik kontrakt også en dypere symbolverdi.

– Den stadfester troen på fremtiden og understreker at viktige samfunnsfunksjoner er i drift også under selve krisen, heter det i meldingen.

– Team Urbis oppsummerer egenskapene i prosjektet med: Varig, Verdig, Vakkert og Vennlig. En visjon vi på alle måter slutter oss til, sier Jahren.

D-blokka vil bli den største bygningen i dette nye bygningskomplekset. Det skal sertifiseres på nivå BREEAM Excellent, og skal bla huse Statsministerens kontor og Utenriksdepartementet foruten fellesfunksjoner som kantine, kjøkken, treningssenter mm. Totalt vil bygget utgjøre cirka 29.000 kvadratmeter. Kontrakten har en verdi på cirka 1.000 millioner kroner.

Hele prosjektet vil utføres etter prinsippet om åpen bok mellom HENT og byggherre. Ut over dette vil partene også se på muligheten for å gjennomføre tilsvarende insentiver også mellom HENT og våre samarbeidspartnere.

Prosjektet deles i to faser: samspillsfase 1 og samspillsfase 2 (utførelse). Samspillsfase 1 vil starte medio 2020 og pågå i 12- 15 måneder. Her skal samspillsgruppen bestående av byggherre, HENT og rådgivergruppen (Team Urbis) sammen optimalisere og videreutvikle de prosjekterte løsningene.

– Dette for å sikre økonomi, kvalitet og fremdrift i neste fase, skriver HENT i meldingen.

– Vi har stor tro på samspill. Entreprenørkompetansen blir tilført tidlig i prosjektet. Det gir større forutsigbarhet, tryggere kostnadsestimat, høyrere effektivitet og lavere risiko for forsinkelser, sier administrerende direktør i Statsbygg Harald V. Nikolaisen.

– HENT har god erfaring og har gjennomført en rekke prosjekter med denne modellen. Samarbeidsformen baseres på tett dialog, tillit, åpenhet og involvering av riktige ressurser til rett tid gjennom hele prosjektets levetid, legger Jahren til.

– Dette er virkelig noe vi ser fram til, avslutter Jahren.