Skip to main content

Den nye skolen blir totalt ca. 9.500 kvadratmeter og skal huse hele grunnskoletrinnet fra 1. – 10 klasse. I tillegg skal uteområdet på 40 da oppgraderes. Kommunen hadde videre sikret seg opsjon på 1.500 kvadratmeter tilbygg til Barduhallen, oppgradering energi til eksisterende hall, nytt sanitæranlegg samt ny kunstgress- og løpebane. Skolebygget skal tilfredsstille passivhus-standard og settes opp i stål/betong med tilhørende fasadeelementer. Kontraktsverdien etter utløste opsjoner er ca. 360 MNOK.

Oppstart detaljprosjektering startet i uke 17, oppstart byggegrop uke 25 – med overlevering november 2021. Mulige effekter av Covid19-pandemien har naturlig nok vært diskusjonstema underveis, men både byggherre og entreprenør er innstilt på at opprinnelig plan skal følges. Oppstår det nye utfordringer relatert til pandemien, vil dette behandles særskilt.

– Bardu kommune har i mange år ventet på mulighetene til å få bygget et nytt skoleanlegg. Det fortjener både lærere og framtidas oppvoksende barn og unge. Kommunen trenger på alle måter et moderne og pedagogisk tilrettelagt skolebygg med tilhørende gode læringseffekter, sier rådmann Håvard Gangsås. – Samtidig vil kulturskolen få helt nye og forbedrede muligheter til å utvikle elevers kunstneriske evner, og vil få nye og bedre rammer for å gjennomføre kulturelle arrangementer med et større publikum. Skoleanlegget med de nye uteområdene, sammen med nye og eksisterende idrettsanlegg, vil bli en kompakt og integrert arena for læring, kultur og fysisk aktivitet for hele Bardu-samfunnet, avslutter Gangsås.

– Dette har vært en tett og spennende konkurranse, og vi er svært fornøyd med at kommunen til slutt valgte oss til dette viktige oppdraget, sier teamleder Kalkulasjon og innkjøp i HENT Martin Pettersen.  – Nå ser vi fram til en hektisk fase med detaljprosjektering og deretter et flere måneders langt og godt samarbeid med byggherre og øvrige samarbeidspartnere.

Fv: Rådmann Bardu kommune,Håvard Gangsås, assisterende prosjektleder HENT Simen Borgås, tilbudsleder Kalkulasjon og Innkjøp HENT Jørgen Jørstad, konsernsjef HENT Jan K. Jahren
Illustrasjon: A3 Arkitekter