Skip to main content

Stjørdal kommune har fått ny barneskole. Godt samarbeid og samspill har bidratt til at Hegra barneskole både er bærekraftig og fremtidsrettet.

– Hegra barneskole viser hvor strømlinjeformet og fruktbar samspillsmodellen kan være for både oss og sluttkunden. Dette er et mønsterprosjekt i HENT-porteføljen, sier direktør for prosjektgjennomføring Marius Jentoftsen.

Godt samspill
Hegra barneskole ble gjennomført som en samspillsentreprise i to faser. I forprosjektet og prosjekteringsarbeidet deltok HENT, byggherre, prosjekterende og utvalgte underentreprenører.

– Tidlig involvering og medvirkning har stått sentralt i prosjektet. Vi har planlagt godt sammen og den brede involveringen har bidratt til lavt konfliktnivå i hele prosjektet, forteller prosjektleder Kjell Gamlem.

Prosjektet så tidlig en mulighet for å ferdigstille skolen tidligere enn fastsatt kontraktsdato med byggherre. Styringsplanen ble fulgt uten større avvikelser og 1. september tok Stjørdal kommune over nye Hegra barneskole.

– Det at vi ferdigstilte og overleverte skolen en måned før kontraktsdato bidro til at elever og lærere kunne ta i bruk skolen etter høstferien. Kommunens plan var åpning etter nyttår, så dette ble en godt mottatt nyhet i lokalsamfunnet, fortsetter Kjell.

Bærekraft som bærebjelke
Skolen skal sertifiseres i henhold til BREEAM Very Good. Skolen tilfredsstiller også den norske passivhus-standarden og krav til Energimerke A. Skolens varmebehov dekkes av en meget energieffektiv varmepumpe som benytter jordvarme som varmereservoar. Varmepumpen leverer 85 % av byggets årlige energibehov. Saltaket mot sør er dekt med ca. 250 m² solceller. Disse gir bygget ren fornybar energi gjennom hele året.

– Våre interne energi- og miljørådgivere har sørget for at bærekraft har vært ivaretatt fra dag én. De har gjort en solid jobb og bidratt til at skolen er bygd for både dagens brukere og fremtidige generasjoner, forteller seksjonsleder for bærekraft i HENT, Lars Lægran.

Krav til klimagassreduksjon har også vært en viktig del av prosjektet. Innen energi- og materialbruk skal bygget redusere sine klimagassutslipp med 40 % sam­menlignet med referansebygget.