Skip to main content

Som en del av byggingen av nytt regjeringskvartal ønsker Statsbygg å utvikle nye løsninger for innvendige, smarte vegger. Gjennom et nytt innovasjonsprosjekt inviterer de bransjen til å komme med forslag til hvordan vi kan redusere kostnad, risiko og miljøavtrykket til veggene.

-Norge skal redusere utslippene av klimagasser med 50% de neste ti årene. For å nå klimamålene er det et økende behov for å tenke miljø i utviklingen av nye produkter til bygg og anlegg. En av de områdene med størst potensiale for reduksjon er utvikling av bedre prefabrikkerte løsninger i tre. Målet med prosjektet er å stimulere til gode løsninger innen det, forteller prosjektutvikler på Regjeringskvartalet D-blokken, Svein Ola Hopstad Soleim.

Resultat av samspill
Stortinget vedtok i 2018 at tre skal være et viktig element i det nye regjeringskvartalet, og at byggingen av regjeringskvartalet skal legge til rette for å bidra til innovasjon og utvikling hos norske leverandører. Statsbygg og Team Urbis har jobbet med industrialisering og innovasjon ved bruk av tre i det nye regjeringskvartalet siden skisseprosjektet. Etter at HENT ble kontrahert som samspilsentreprenør på D-blokken har også vi blitt med på laget.

Samarbeider med industrien
Bruk av norsk tre som er videreforedlet i Norge kan være et godt bidrag for å nå målet om redusert CO2-avtrykk og sertifisering av D-blokken til BREEAM Excellent. Statsbygg og Innovasjon Norge inviterer nå industrien for å utvikle et nytt effektivt byggesystem i tre for innvendige, ikke-bærende vegger som kan erstatte dagens plassbygde løsninger.

Målet er å bygge rimeligere, raskere og mer bærekraftig ved bruk av industrialiserte byggesystemer, lokalt trevirke og med søkelys på gjenbruk i produksjon, montasje og drift.

-Vi håper flere av dagens aktører melder sin interesse og søker om å bli med som innovasjonspartner. Mulighetene for de gode ideene er store, avslutter Svein Ola. ​​​​​​​

Mer info om kriterier og frister finner du på Statsbygg sine hjemmesider.