Skip to main content

Nylig overleverte HENT sertifiseringsbeviset for Ranheimsveien 9 til KLP Eiendom. HENT Future-sertifiseringen er et bevis på at både HENT og byggherre har tatt gode bærekraftsvalg. Blant annet har bygget lavt energiforbruk, mer miljøvennlig materialbruk og svært lave avfallsmengder under bygging.

F.v. Lars Lægran, HENT, Ruth Hege Falch Havdal, KLP Eiendom Trondheim og Frode Wilhelm Hultgren, KLP Eiendom Trondheim.

-Ranheimsvegen 9 er vårt første prosjekt i Trondheim som er sertifisert etter vår egen bærekraftsertifisering, HENT Future. Sertifiseringen er en bekreftelse på at prosjektet har valgt gode bærekraftige løsninger. KLP Eiendom har nå fått en rapport på verdien av disse valgene og en plakett for opphenging i lokalene, forteller seksjonsleder for bærekraft i HENT, Lars Lægran.

For byggherre Hasle Gjerde og Kaare Arnstad var det viktig å bygge bærekraftig, og dokumentere verdien av dette. Nettopp derfor er HENT Future-sertifisering så viktig.

Fornøyd eier
KLP Eiendom er veldig fornøyd med samarbeidet og med at bygget har så lavt klima- og miljøfotavtrykk. Prosjektet hadde svært lave avfallsmengder (16 kg/m²) og høy sorteringsgrad for avfall under bygging (96 %). Beregnet energiforbruk er 6,5% bedre enn energimerke A.

Bygget har også et solcelleanlegg som er dimensjonert for en produksjon på 165.000 kWh og består av 596 solcellepaneler, hver på 360 Wp.

-Når vi bygger eller kjøper bygg er vi opptatt av beliggenhet, fleksibilitet, kvalitet og bærekraft. På Ranheimsveien 9 kan vi sjekke av alle disse faktorene. Bygget ligger på en etablert kontorlokasjon tett på offentlig kommunikasjon og er fullt utleid til solide leietakere. Vi har en ambisjon om å være ledende på bærekraft, og et bygg som Ranheimsveien 9 støtter opp om vår ambisjon, forteller Ruth Hege Falch Havdal, administrerende direktør i KLP Eiendom Trondheim.​​​​​​​

Ranheimsveien 9 er også sertifisert i henhold til BREEAM Very Good. Dette har gitt prosjektet ytterligere bærekraftstiltak som redusert vannforbruk, energieffektive heiser og energieffektiv utebelysning.

Økende trend
Flere og flere prosjekter etterspør nå bærekraftsertifiseringer. Fra 2019 til 2020 doblet HENT omsetningen i BREEAM-sertifiserte prosjekter. Andelen i high-end bærekraftige prosjekt økte fra 25,2 % i januar 2020 til 54,9 % i mars 2021.

-Vi opplever en veldig positiv trend og ser at arbeidet vi gjør er viktig for at vi som bransje bidrar til å nå FNs bærekraftsmål, avslutter Lars Lægran.

Fakta Ranheimsveien 9
Byggherre: Hasle Gjerde og Kaare Arnstad
Eier: KLP Eiendom
Areal: 19.500 m²
Type: Kontorbygg
Entreprise: Total
Periode: 2017-2019
Bærekraft: HENT Future-sertifisert, passivhus, BREEAM-NOR Very Good, energimerke A, solcelleanlegg