Skip to main content

Freyr Battery Norway AS (Freyr) planlegger å bygge fabrikker for produksjon av opp til 43 GWh battericellekapasitet innen 2025 og opptil 83 GWh i årlig kapasitet i 2028. De første fabrikkene vil bli etablert i Mo I Rana Industripark i Norge.

Første steg i utviklingen er i gang med byggingen av en 13.000 m2 fabrikk, kalt kundekvalifiseringsfabrikk, der de første battericellene planlegges produsert for kundenes endelige kvalifisering av cellene.

Neste steg i etableringsprosessen i Mo i Rana, er å bygge den første gigafabrikken (GF) på om lag 100.000 m2, som etter en trinnvis utvikling av antall produksjonslinjer skal ha en total årlig produksjonskapasitet på 11,9 GWh. Mo Industripark (MIP) er eier av ferdigregulerte industriarealer og FREYR Battery planlegger å inngå en langsiktig tomtefesteavtale med MIP.

I forbindelse med dette, inngår FREYR Battery Norway og HENT en samhandlingskontrakt for samhandlingsfase 1 som også inkluderer Rambøll. Samhandlingskontrakten strekker seg frem til endelig investeringsbeslutning er tatt for gigafabrikken. Intensjonen er deretter å gå videre med kontrakt mellom partene for samhandlingsfase 2 for detaljprosjektering og bygging, forutsatt at samarbeidet fungerer tilfredsstillende og FREYRs målsetninger oppnås. – Vi pusher grenser i FREYR og er helt avhengig av gode samarbeidspartnere. Vi er veldig fornøyde med å få HENT på laget og er imponert over hvor sterke de har vært i startfasen, sier Einar Kilde, EVP Projects i Freyr

HENT er tilfreds med å bli valgt som samarbeidspartner. – Ved inngåelse av samhandlingskontrakt for utvikling og bygging av den første fabrikken på om lag 100.000 kvm, markerer dette starten for nok en industriell satsning i Norge. Vi er svært motiverte og fornøyde med å delta i denne satsningen til Freyr – og vi vil legge vår kompetanse inn i å realisere dette i henhold til ambisjonene, sier konserndirektør for Marked og Utvikling i HENT, Knut Alstad.