Skip to main content

Tungavegen 26 AS, som er heleid av Coop Midt-Norge SA, og HENT AS har signert kontrakt om bygging av Obs BYGG Leangen på eiendommen Tungavegen 26 i Trondheim. Prosjektet er utviklet i tett samarbeid mellom Coop og HENT via en samspillsfase høsten 2018. Kontrakten har en ramme på i overkant av 138 MNOK.

 

Det nye varehuset vil få en grunnflate på omtrent 10 300 m2 fordelt på byggshop og drive-in trelast, med tilhørende arealer for varemottak og sosial sone. Under byggshop etableres kjeller på 4 400 m2 samt teknisk rom med blant annet sprinklerbasseng. Bygget oppføres med bæresystem i prefabrikkert betong og fasade av sandwichelementer. Gulvflatene i hovedarealene stålglattes og overflatebehandles med klar impregnering. Bygget vil tilfredsstille alle krav til passivhus og få energimerke A.

HENT er nå i gang med detaljprosjekteringen. Oppstart med grunnarbeid på tomta er satt til 20. mai 2019. Overleveringsdato er 20. september 2020.

– Coop Midt-Norge SA har jobbet med dette prosjektet i mange år, og reguleringsprosessen har tatt tid. Endelig godkjenning kom på plass i november 2018, og dette er et meget spennende og viktig prosjekt for Coop Midt-Norge.

Det er allerede utført riving og masseutkjøring fra tomten, og det er etablert en stor støttemur i bakkant. Det er gjennomført en lukket tilbudskonkurranse, der HENT AS kom best ut. Det er deretter gjennomført en samspillsfase sommer/høst 2018, der HENT har bidratt med sin kompetanse. Vi ser frem til et godt samarbeid med HENT i dette prosjektet, og forventer at et fremtidsrettet kvalitetsbygg blir overlevert høsten 2020, oppsummerer byggherreombud Per Ove Stokkan i ÅF Advansia AS.

– Vi er selvfølgelig svært tilfreds med at Coop nok engang gir oss tilliten til å bygge en ny Obs BYGG i Trondheim. Obs BYGG Syd ble overlevert av HENT til Coop våren 2014. Et bygg som både Coop og HENT er stolte av. Vi ser frem til et godt samarbeid med byggherre, rådgivere, underentreprenører og leverandører, sier prosjektleder Torgeir Schanke hos HENT AS.